اطلاعات فروشـگاه

آدرس دفـتـر شـیـراز  | خیـابـان مـلاصـدرا - کوچـه ۲ - مـرکـز کـامـپـیـوتـر پـارس - طـبـقــه دوم - واحـد ۲۱۱ 

کـدپـسـتـی دفـتـر شـیـراز     :   ۷۱۹۳۶۱۳۶۴٥

آدرس دفـتـر تـهـران | خـیابان کریـم خـان - خـیابان خـردمـند جـنوبی - کـوچـه یـگـانه - پـلاک ۵ - واحـد ۱۱ 

کـد پـسـتـی دفـتـر تـهـران   :   ۱٥۸۴۷۶۶۷۳۴


شـمـاره تـمـاس   |    ۹۱۳۰۶۱۶۱-۰۲۱

پست الکترونیک   |   info@rastaonline.ir


زمـان پـاسـخگـویـی | شـنـبـه تـا پـنـجـشـنـبـه ، ۹ صـبـح تا ۸ شــب

ارسال یک پیام

 

برای هرگونه سوال در مورد یک محصول یا سفارش

اگر یک مشکل تکنیکی در این سایت روی داد